<address id="a564" ></address>
 • <option id="a564" ></option>

  1. <samp id="a564" ></samp>

  2. <p id="a564" ></p>
   1. <listing id="a564" ></listing><li id="a564" ><tt id="a564" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    魔兽世界手机拍卖行

    Riktlinjerna har tagits fram av parterna p? arbetsmarknaden. Syftet med riktlinjerna ?r att tydligg?ra en partsgemensam syn som medf?r att arbetsgivare uppfyller kraven enligt Arbetsmilj?verkets f?reskrifter, ”Anv?ndning av truckar”.

    Riktlinjerna syftar till att utg?ra en grund f?r h?jd kompetens hos truckf?rare med m?let att:

    Del 1 anger kunskaps- och f?rdighetsm?l fr?mst f?r den som anordnar truckf?rarutbildning och f?r de arbetsgivare som ?nskar v?gledning i valet av utbildning f?r sin personal.

    Del 2 inneh?ller en v?gledning f?r hur m?len kan uppn?s och hur utbildning kan genomf?ras samt en beskrivning av truckinstrukt?rens roll.