<address id="9975" ></address>
 • <option id="9975" ></option>

  1. <samp id="9975" ></samp>

  2. <p id="9975" ></p>
   1. <listing id="9975" ></listing><li id="9975" ><tt id="9975" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    HOT重组签约

    HOT重组签约Tillsammans mot butiksbrottHOT重组签约

    Under v?ren 2016 b?rjade polisen p? S?dermalm i Stockholm arbeta brottsf?rebyggande med ett 15-tal butiker. Projektet ”Trygg butik” gav goda resultat. Idag har arbetsmetoden rullats ut ?ver hela landet.

    – Projektet kom till eftersom butikerna i ”v?r” stadsdel h?r hade s? stora problem med st?lder och otrygg personal, s?ger polisen Thobias Rydberg som tillsammans med kollegan Fredrik Kaati startade projektet.

    -Vi ryckte ofta ut och grep personer, men k?nde inte att insatserna gjorde nytta. Handlarna b?rjade bli uppgivna och struntade mer och mer att polisanm?la st?ld, snatterier och hot. Vi b?rjade fundera p? att g?ra n?got annorlunda, inte bara ingripa n?r n?got redan h?nt.

    Fredrik Kaati och Thobias Rydberg b?rjade d?rf?r aktivt vara ute och s?ka upp just handlarna. De kallade till m?ten d?r handlarna gav l?gesrapporter och fick reda p? vilka ligor som ?r ute f?r tillf?lle och vilka grupperingar som h?ll till i vilket omr?de.

    Arbetet gav synligt resultat.

    Tillsammans arbetar Stockholmspoliserna Thobias Rydberg (tv) och Fredrik Kaati, butikspersonal och v?ktare systematiskt brottsf?rebyggande. Ett arbete som givit m?rkbart resultat och nu inspirerar nationellt.
    Foto: Lars Hedelin

    Trygg butik ?r nu en nationell arbetsmetod hos polisen. Den utformas lokalt efter behoven p? olika platser.

    – Det ?r viktigt att handlarna runt om i landet driver p? sin lokala polisorganisation, s?ger Fredrik Kaati.

    Nyckelordet i den h?r modellen ?r f?rbyggande. H?r inbegrips upps?kande service i butiken, aktiva och uniformerade v?ktare och tillg?ngliga poliser n?r butikerna beh?ver hj?lp.

    Polisen satsar p? information, bland annat tillsammans med kommun och l?nsstyrelser, f?r vad som g?ller n?r handlaren k?per in varor som cigaretter, snabbkaffe och k?tt fr?n ”tillf?lliga leverant?rer”. I S?dermalmsfallet har ocks? milj?f?rvaltningen involverats.

    – Efter en v?g av k?ttst?lder, d?r vi beslagtog 65 kilo osp?rbart k?tt, inledde vi ett samarbete med milj?f?rvaltningen, ber?ttar Thobias Rydberg som tillsammans med kollegorna vidgat butikssamarbetet och dessutom involverat restaurang?gare, fastighetsbolag och skattemyndigheten f?r att t?cka in hela st?ldgods-kedjan.