<address id="6b7d" ></address>
 • <option id="6b7d" ></option>

  1. <samp id="6b7d" ></samp>

  2. <p id="6b7d" ></p>
   1. <listing id="6b7d" ></listing><li id="6b7d" ><tt id="6b7d" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    江西名菜

    江西名菜– Den viktigaste s?kerhets?tg?rden i butik ?r s?kerhetsmedvetna medarbetare.江西名菜

    江西名菜Det s?ger Peter Lilius, s?kerhetschef p? Apoteket.江西名菜

    Han forts?tter:

    – Vi p? Apoteket g?r sj?lva v?ra s?kerhetsrevisioner av v?ra butiker. P? s? vis stannar kunskapen i organisationen och byggs successivt upp.

    P? samma s?tt resonerar Apoteket kring sina l?rarledda utbildningar i s?kerhetsfr?gor – de g?rs ocks? inom organisationen.

    I ?ver 15 ?rs tid har Apoteket AB arbetat med sin systematiska s?kerhetsrevision. Grundmodellen inneb?r att alla landets apotek f?r personligt bes?k d?r det g?rs en analys av s?kerhetsl?get. Diskussionen kring den enskilda butiken och dess f?ruts?ttningar ?r lika viktiga som att bocka av punkter p? en lista.

    – Just n?r det g?ller situationer kring hot och r?n, handlar det inte bara om env?gskommunikation mellan inspekt?ren och apotekschefen. Det ?r lika viktigt att personalen f?r n?gon att bolla med om just sitt eget f?rs?ljningsst?lles unika f?ruts?ttningar, s?ger Peter Lilius.

    En viktig del i modellen ?r att de olika s?kerhetskrav som apoteket ska leva upp till, interna och externa, ”paketeras” p? ett s?tt s? att det blir hanterligt f?r butiken.? S? m?ste exempelvis ett apotek, en till tv? g?nger per ?r, genomf?ra en egeninspektion kring s?kerheten. Den inspektionen bygger i grunden p? brandkrav.

    – Vi anv?nder den f?r att h?lla fr?gan ocks? om annan s?kerhet levande. Det g?r vi genom att inkludera andra relevanta s?kerhetsfr?gor, till exempel kring svinn, s?ger Peter Lilius.

    Hittills har modellen varit att butikerna f?tt bes?k vart fj?rde till femte ?r, men i en v?xande organisation som idag omfattar 400 f?rs?ljningsst?llen blir det alltf?r resurskr?vande. Nu ses modellen ?ver f?r att f? ett uppl?gg som ?r tillr?ckligt bra utifr?n de resurser som finns.

    Peter Lilius bed?mer att Apoteket har en bra utg?ngspunkt n?r det g?ller kunskapsuppbyggnad kring s?kerhetsfr?gor, personaloms?ttningen ?r inte lika stor som i flera andra delar i handeln.

    – H?r har vi lite b?ttre f?rsp?nt f?r att jobba systematisk med s?kerhetsarbete, s?ger Peter Lilius.

    Ute i butik ?r bes?ken uppskattade:

    – Apotekscheferna tycker att det ?r bra att f? en genomk?rare om de s?kerhetsfr?gor som ber?r dem.

    Den otrygghet som ?kat i samh?llet har ?ven p?verkat apoteken.

    – De g?nger vi genomf?r l?rarledda utbildningar kring fr?gor om r?n och hot s? ?r det v?ldigt uppskattat bland medarbetarna, s?ger Peter Lilius och konstaterar att ”otrygghet ?r sv?rt att utbilda bort genom e-utbildning”.

    – Jag p?st?r att det fordras l?rarledda utbildningar d?r man informerar om den faktiska situationen och om hur man systematiskt arbetar med s?kerhet. Medarbetarna k?nner att de blir lyssnade p? och d?rigenom m?jligg?r man en dialog om hur man ska hantera olika situationer, s?ger Peter Lilius.

    – Jag brukar beskriva s?kerheten i butik som en tratt, n?gonstans m?ts aff?rs- och s?kerhetsm?jligheterna s? att avv?gningen blir r?tt, s?ger Peter Lilius, s?kerhetschef p? Apoteket.