<address id="3081" ></address>
 • <option id="3081" ></option>

  1. <samp id="3081" ></samp>

  2. <p id="3081" ></p>
   1. <listing id="3081" ></listing><li id="3081" ><tt id="3081" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    炉石传说版本


    Till registreringen f?r utbildningen >>


    M?nga kommer i kontakt med brandfarliga och explosiva varor i sin vardag. Drivmedel till fordon, gas och l?sningsmedel finns i b?de i dagligvaruhandeln och i fackhandeln. Det g?ller att hantera varorna r?tt s? att de inte riskerar att orsaka eller f?rv?rra en brand. D?rf?r ?r det viktigt att du f?r den kunskap du beh?ver.

    炉石传说版本

    Det finns en presentation som kan anv?ndas som underlag f?r den som har ansvar f?r att utbilda sina medarbetare om brandfarliga varor i handeln. Presentationen inneh?ller den generella och teoretiska grundkunskap som varje medarbetare b?r ha. Komplettera g?rna med specifika och praktiska exempel fr?n den egna verksamheten.

    Webbutbildningen och utbildningsmaterialet ?r framtagen av Handelsr?det, Prevent och Brandskyddsf?reningen. En referensgrupp med ?mneskunniga p? f?retag inom branschen, b?de arbetsgivare och fackliga representanter, har varit med och tagit fram kunskapsm?l och riktlinjer. Brandskyddsf?reningen har varit ?mnesexpert och producerat utbildningen och presentationsmaterialet.

    Prenumerera p? nyhetsbrev