<address id="057b" ></address>
 • <option id="057b" ></option>

  1. <samp id="057b" ></samp>

  2. <p id="057b" ></p>
   1. <listing id="057b" ></listing><li id="057b" ><tt id="057b" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    阿扎伦卡

    Handelsr?det finansierar svensk handelsforskning till ett v?rde av cirka 20 miljoner kronor ?rligen, vilket g?r oss till en av landets st?rsta finansi?rer av handelsforskning. Betydande medel satsas p? att utveckla och st?rka den vetenskapliga handelsforskningen till nytta f?r branschens f?retag och anst?llda.

    Handelsr?det Forskning och utveckling jobbar f?r att:

    ?ndam?let ?r att st?rka den svenska handelsn?ringen och ?ka kunskapen om handeln genom bidrag till vetenskaplig forskning och utvecklingsprojekt. R?det ska f?rutom egna medel ?ven verka f?r och s?ka extern finansiering till handelsspecifik forskning.

    Handelsr?det ska vara en av Sveriges st?rsta finansi?rer av handelsforskning och har till uppgift att ta fram ny kunskap till handeln, till nytta f?r f?retag, anst?llda och konsumenter. Sverige ?r idag ett handels- och tj?nstesamh?lle och handeln en av samh?llets st?rsta och viktigaste samh?llsinstitutioner och arbetsplatser. Idag styrs efterfr?gan fr?n konsumenten, inte industrin. H?r m?ste ocks? tyngdpunkten f?r forskning och innovation ske f?r att handeln och Sverige ska kunna ligga i framkant.

    阿扎伦卡

    Handelns parter har sedan tidigare finansierat forskning genom den frist?ende stiftelsen Handelns Utvecklingsr?d, vars verksamhet nu ing?r i Handelsr?det. Handelns Utvecklingsr?d bildades 1998 av Sveriges Handelsarbetsgivare (numera Svensk Handel), Tj?nstemannaf?rbundet HTF (numera Unionen), och Sveriges Civilingenj?rsf?rbund med flera?(numera Akademikerf?rbunden). 2008 kom ?ven Arbetsgivarf?reningen KFO och Handelsanst?lldas f?rbund med. Handelsr?det ?r liksom Handelns Utvecklingsr?d en kollektivavtalsstiftelse d?r arbetsmarknadens parter inom handeln ing?r.