<address id="702b" ></address>
 • <option id="702b" ></option>

  1. <samp id="702b" ></samp>

  2. <p id="702b" ></p>
   1. <listing id="702b" ></listing><li id="702b" ><tt id="702b" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    甲b五鼠

    L?S HANDELSR?DETS INSPEL TILL KOMMANDE FORSKNINGSPROPOSITION: Handelsr?det Inspel svensk forskningspolitik

    甲b五鼠”Utveckla handelsn?ringen med hj?lp av forskning samt ?ka kunskaps?verf?ring och interaktion mellan akademi och praktik f?r att st?rka f?retag och medarbetare inom handeln samt samh?llet i stort.”甲b五鼠

    Under 2016 lanserades ”Initiativ f?r att st?rka handeln – en strategisk forskningsagenda” d?r man med avstamp i visionen ovan lyft fram fem n?dv?ndiga initiativ f?r att n? dit:

    甲b五鼠

    Handelsr?det arbetar f?r att skapa m?tesarenor. I samarbetet med Bes?ksn?ringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, kring ”Framtidens fysiska m?tesplats” genomf?rdes i februari 2016 en workshop med inbjudna deltagare fr?n b?de akademi och bransch d?r vi diskuterade gemensamma forskningsfr?gor f?r en gemensam tematisk utlysning. I samband med ?ppningen av ”Framtidens fysiska m?tesplats” ordnade vi, tillsammans med BFUF, ett informations- och inspirationsseminarium d?r tre branschakt?rer; Charlotte Scott, Scandianavian Mountains, Claes-G?ran Sylvén, Ica Flygfyren, och Ricard Constantinou, entrepren?r och ansvarig f?r bland andra Teatern i Ringen, Panini, K-m?rkt och K25, fick reflektera ?ver sina f?rv?ntningar kring framtidens m?tesplatser.

    F?r att f? bransch och akademi att tr?ffas och att st?ta och bl?ta intressanta fr?gor med varandra har vi under 2016 diskuterat fram en satsning p? samtalsplattformar/dialogforum d?r vi kommer att bjuda in forskare och f?retag att tr?ffas och diskutera behov och utmaningar inom olika omr?den. Grundidén ?r att utifr?n branschens konkreta behov och utmaningar f? fram nya relevanta projektidéer f?r kommande forskningsprojekt.? Projekt som kan finansieras av Handelsr?det, men ?ven ta fram bra ans?kningar som kan skickas in till andra finansi?rer, till exempel fr?n de st?rre statliga forskningsr?den. Handelsn?ringen b?r som en starkt bidragande kraft till syssels?ttning och tillv?xt i Sverige attrahera en betydligt st?rre del av de offentliga forskningsmedlen ?n idag.

    I framtiden vill Handelsr?det finansiera forskningsprojekt d?r akademin samverkar med branschen, inte endast studerar branschen.

    Prenumerera p? nyhetsbrev