<address id="ff3b" ></address>
 • <option id="ff3b" ></option>

  1. <samp id="ff3b" ></samp>

  2. <p id="ff3b" ></p>
   1. <listing id="ff3b" ></listing><li id="ff3b" ><tt id="ff3b" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    陈忠和现任妻子

    Handelsr?det arbetar utifr?n en generell modell vi kallar Dialogforum. Idén handlar om att handelsn?ringens olika akt?rer tillsammans diskutera aktuella utmaningar och behov av ny kunskap inf?r framtiden. Syftet ?r att skapa gedigna plattformar f?r dialog och kunskapsutbyte mellan Handelsr?dets olika intressenter s?som f?retag, bransch och akademi och d?rmed kunna identifiera gemensamma och relevanta fr?gest?llningar.

    Genom en strukturerad workshopsprocess med tv? till tre tr?ffar ?r m?let att f? fram olika projektgrupper kring fr?gest?llningar de vill f?rdjupa sig i. Det kan handla om kartl?ggningar, olika verktyg s?som databaser eller utbildningar, st?rre forskningsprojekt eller direkt p?verkans arbete.

    Modellen f?r dialogforum modifieras utifr?n olika ?mnesomr?den b?de vad g?ller antal deltagare och workshops. En m?lbild ?r att i varje dialogforum medverkar fem till tio f?retag vilket matchas med ungef?r lika m?nga branschexperter och akademiker.? Ett dialogforum ger ocks? underlag till en skrift, en sammanfattande omv?rldsbevakning f?r det genomg?ngna temat, vilken kommer att kommuniceras till branschen.

     

     

    陈忠和现任妻子Pilot 2017 – Dialog & co-creation skapar framtidens kunderbjudanden陈忠和现任妻子

    Under 2017 har vi k?rt ett pilotforum tillsammans med Retail House, en shopper marketing byr? med inriktning p? konsument och kunderbjudande.

    I takt med en ?kad digitalisering st?r akt?rer inom retail inf?r m?nga och stora utmaningar. Kundernas nya k?pbeteende med s?ml?s shopping, ?kade krav p? enkelhet och service, en allm?nt minskad lojalitet till kedjor och varum?rken st?ller h?ga krav p? handeln. Den snabba f?r?ndringstakten och omst?llningen till det nya landskapet f?r med sig m?nga utmanande fr?gest?llningar men ocks? sp?nnande m?jligheter. Detta har diskuterats vid tv? sp?nnande workshoppar under h?sten och medverkande f?retag och l?ros?ten har varit ICA, IKEA, Reitan Convenience, Systembolaget och Telia samt Handelsh?gskolan i Stockholm, Handelns forskningsinstitut, H?gskolan i Bor?s, Lunds universitet och Karlstads universitet. Forumet har, ?n s? l?nge, resulterat i m?nga nya kontakter, ?nskem?l om fortsatta n?tverkstr?ffar och tre stycken beviljade planeringsanslag f?r att g?ra verklighet att de forskningsidéer som framkommit. En resumé kommer att kommuniceras ut till hela branschen i b?rjan av 2018.

    Planeringsanslag

    Fr?n workshop 2 den 30 november 2017