<address id="bd92" ></address>
 • <option id="bd92" ></option>

  1. <samp id="bd92" ></samp>

  2. <p id="bd92" ></p>
   1. <listing id="bd92" ></listing><li id="bd92" ><tt id="bd92" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    周世奇

    Handelsr?det arbetar med att st?rka den svenska handelns r?st i relevanta internationella sammanhang och fora.

    Gruppen f?r internationella fr?gor arbetar med:

    • Att ha ett regelbundet meningsutbyte inf?r m?tena i EU:s sociala dialog.
    • Att identifiera gemensamma intressefr?gor med internationell koppling.
    • Omv?rldsbevakning g?llande internationella fr?gor f?r handeln.

    Den partsgemensamma gruppen som verkar inom ramen f?r Handelsr?det syftar till att – i de fall d?r s? ?r m?jligt och ?nskv?rt – driva gemensamma fr?gor samt ha en gemensam agenda.

    Internationella fr?gor som r?r handeln hanteras av den av Handelsr?det bildade Handelns Internationella r?d som best?r av sex personer fr?n Handelsr?dets ?garorganisationer; tre vardera fr?n arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationerna. Gruppen initierar projekt, anordnar aktiviteter och annat i samarbete med Handelsr?dets kansli.

    周世奇Gruppen best?r av f?ljande personer:周世奇
    Torkel Blomqvist, Akademikerf?rbunden (Akavia)
    Magnus Lindstr?m, Arbetsgivarf?reningen KFO
    Josefin Lundmark, Handelsanst?lldas f?rbund
    Stefan Kvarfordt, Svensk Handel (sammankallande)
    Karolina L?f, Svensk Handel
    Asgeir Lindholm, Unionen