<address id="50cc" ></address>
 • <option id="50cc" ></option>

  1. <samp id="50cc" ></samp>

  2. <p id="50cc" ></p>
   1. <listing id="50cc" ></listing><li id="50cc" ><tt id="50cc" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    光荣使命好玩吗

    Handelsr?dets ?vergripande syfte ?r att st?rka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor f?r f?retagens medarbetare.

    光荣使命好玩吗About us in English光荣使命好玩吗: The Swedish Retail and Wholesale Council

    Med utg?ngspunkt fr?n det branschutvecklingsavtal som arbetsmarknadens parter inom handeln, Akademikerf?rbunden, Handelsanst?lldas f?rbund, Arbetsgivarf?reningen KFO, Svensk Handel och Unionen, undertecknande sommaren 2015 har Handelsr?det etablerats. Handelsr?dets verksamhet sp?nner ?ver flera verksamhetsomr?den vilka alla bidrar till att utveckla handelsn?ringen, dess f?retag och anst?llda. De verksamhetsomr?den som Handelsr?det fokuserar p? ?r:

    Det har etablerats arbetsutskott inom ramen f?r de respektive verksamhetsomr?dena. Vidare avses att inom ramen f?r Handelsr?det etablera ett ekonomiskt r?d, med oberoende och fr?n parterna frist?ende ekonomer.

    光荣使命好玩吗

    Ett av m?len med Handelsr?det ?r att den partsgemensamma aktivitet som genereras inom Handelsr?det ska ?ka kunskapen och insikten om handelns betydelse f?r samh?llet hos beslutsfattare, opinionsbildare och allm?nheten. Utg?ngspunkten ?r att Handelsr?det ska hj?lpa parterna att samordna sina anstr?ngningar f?r att b?ttre kunna tillvarata handelns samlade intressen. Parternas arbete inom ramen f?r Handelsr?det ska bygga p? l?ngsiktighet, ?ppenhet och nyt?nkande.