<address id="cb2f" ></address>
 • <option id="cb2f" ></option>

  1. <samp id="cb2f" ></samp>

  2. <p id="cb2f" ></p>
   1. <listing id="cb2f" ></listing><li id="cb2f" ><tt id="cb2f" ></tt></li>
    Forskning

    新飞豹

    Handelsr?det verkar f?r att omst?llningsm?jligheter som finns p? den svenska arbetsmarknaden kan anv?ndas s? effektivt som m?jligt av handelns f?retag och medarbetare.

    En grupp med representanter fr?n arbetsmarknadens parter arbetar med dessa fr?gor och de fokuserar i nul?get fr?mst p?:

    • Att unders?ka i vilken utstr?ckning befintliga omst?llningssystem anv?nds av handelns parter.
    • Vilken kompetens om handeln som finns i omst?llningssystemen.
    • Huruvida systemens erbjudanden motsvarar handelns behov.

    Arbetet ska bland annat p? sikt ligga till grund f?r framtida informationsinsatser som ?kar vetskapen hos handelns f?retag och medarbetare om vilka m?jligheter till omst?llning som finns.

    Omst?llningsfr?gor som r?r handeln hanteras av det av Handelsr?det bildade Handelns Omst?llningsr?d som best?r av sex personer fr?n Handelsr?dets huvudorganisationer; tre vardera fr?n arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationerna. Gruppen initierar projekt, anordnar aktiviteter och annat i samarbete med Handelsr?dets kansli.

    Prenumerera p? nyhetsbrev