<address id="a87b" ></address>
 • <option id="a87b" ></option>

  1. <samp id="a87b" ></samp>

  2. <p id="a87b" ></p>
   1. <listing id="a87b" ></listing><li id="a87b" ><tt id="a87b" ></tt></li>

    漫画本子库

    漫画本子库Handelsr?det har ?ppnat sin nya utlysning f?r forskningsprojekt med relevans f?r handeln. D?rmed har Handelsr?det sedan starten totalt satsat 100 miljoner kronor p? handelsforskning.漫画本子库

    – Men i j?mf?relse med andra n?ringar av liknande storlek och betydelse, ?r handeln n?stan en vit fl?ck ur forskningssynpunkt, s?ger Lena Str?lsj?, Handelsr?dets forskningsexpert.
    Endast 0,4 procent av de konkurrensutsatta statliga forskningsanslagen p? 10 miljarder g?r till handelsrelaterad forskning, visar en kartl?ggning fr?n 2015.
    – Det h?r n?got som arbetsmarknadens parter inom ramen f?r Handelsr?det lyfter fram i v?rt inspel till forskningspropositionen, forts?tter Lena Str?lsj?.
    Handelsr?dets nya utlysning fokuserar p? branschn?ra projekt.
    – Det handlar om projekt som vi bed?mer kommer branschen till nytta, utan att gynna enskilda f?retag specifikt, f?rklarar Lena Str?lsj?.
    Handelsr?dets utlysning ?ppnar 25 november, med deadline 15 januari. Ans?kan g?rs i tre steg, d?r det f?rsta ?r en idéskiss.
    – Vi vill underl?tta ans?kningsprocessen f?r forskarna och spara deras v?rdefulla tid, s?ger Lena Str?lsj?.
    Utifr?n idéskissen g?r bed?margruppen, sammansatt av forskare och branschexpertis, en f?rsta bed?mning. Slutgiltigt beslut om vilka projekt som f?r dela p? ?rets sammanlagt 12 miljoner, tas av Handelsr?dets parter strax f?re sommaren.
    Handelsr?det har identifierat n?gra framg?ngsfaktorer f?r ans?kan. Ett formaliserat samarbete mellan respektive forskningsprojekt och n?ringslivet, g?rna i form av satsad tid, ?r en s?dan.

    L?s mer om utlysningen h?r:

    L?nk till ans?kningsportalen:

    L?s Handelsr?dets inspel till forskningspropositionen 漫画本子库h?r:

    漫画本子库Strategi och utveckling

    漫画本子库