<address id="9d9b" ></address>
 • <option id="9d9b" ></option>

  1. <samp id="9d9b" ></samp>

  2. <p id="9d9b" ></p>
   1. <listing id="9d9b" ></listing><li id="9d9b" ><tt id="9d9b" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    乱斗至尊

    Att vara butikss?ljare kr?ver en m?ngd yrkeskompetens. Till skillnad fr?n i en del andra yrken ?r kompetensen mer sv?rf?ngad och inte lika strikt formulerad, som till exempel f?r elektrikerns eller sjuksk?terskans.

    D?rf?r finns validering!

    I valideringsprocessen kartl?ggs och bed?ms butiksmedarbetarens kompetens. Kvittot p? branschkunskaperna blir ett branschintyg. Men minst lika viktigt ?r sj?lva valideringsprocessen som i sig inneb?r l?rande f?r nya kunskaper och f?rdigheter.

    Grundl?ggande ?r att hela skall vara en positiv upplevelse.

    Flera av de kompetenser som butikss?ljaren beh?ver, ?r ocks? viktiga i andra yrkesroller. D?rf?r ?r valideringen ocks? v?rdefull i en fortsatt yrkeskarri?r.

    F?r f?retaget, som l?ter validera sina anst?llda, ?r f?rdelarna flera. Valideringen blir ett s?tt att utveckla medarbetarna och d?rmed hela f?retaget. I f?rl?ngningen kan det anv?ndas som ett verktyg vid rekrytering.

    ?vergripande, f?r branschen, ?r validering ett s?tt att kvalitetss?kra yrkesrollen butikss?ljare.

    乱斗至尊

    Validering best?r av tv? delar: kartl?ggning och bed?mning. I kompetenskartl?ggningen svarar deltagaren p? fr?gor och samtalar med en certifierad bed?mare. Denne avg?r utifr?n samtalet vad som blir n?sta steg: utbildning/kompletterande aktivitet eller kompetensbed?mning direkt. D?refter sker deltagande observationer och intervjuer med kollegor. H?refter kan branschintyget utf?rdas.

    乱斗至尊

    Runt om i landet finns idag 60-talet certifierade utf?rare, det vill s?ga personer som utf?r valideringar. De finns inom en m?ngd detaljhandelsbranscher, b?de i dagligvaruhandeln som i s?llank?psvaruhandeln.

    Prenumerera p? nyhetsbrev