<address id="42d4" ></address>
 • <option id="42d4" ></option>

  1. <samp id="42d4" ></samp>

  2. <p id="42d4" ></p>
   1. <listing id="42d4" ></listing><li id="42d4" ><tt id="42d4" ></tt></li>
    Handelns utvecklingsr?d

    三个结合

    Handelsn?ringen ?r i yrkest?vlingssammanhang representerad i tre grenar: butikss?ljare, visual merchandiser och entrepren?rskap/aff?rsutveckling.

    Yrkest?vlingar bidrar till att ?ka intresset f?r och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar. Specifikt f?r handelsn?ringen bidrar de till att visa p? bredden i handelsyrkena och till att st?rka respektive yrkesroll.

    P? SM t?vlar vartannat ?r hundratals ungdomar inom ett 50-tal yrken. F?r handelsn?ringsens del t?vlas det i tre grenar: Butikss?ljare, Visual merchandiser och Entrepren?rskap/aff?rsutveckling.

    Yrkes-SM arrangeras av World Skills Sweden: ett samarbete mellan Svenskt N?ringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten f?r yrkesh?gskolan. Ut?ver dessa medverkar ?ven branschorganisationer, yrkesn?mnder, myndigheter, skolor och f?retag.

    T?vlingen f?r butikss?ljare ?r ?ppen f?r gymnasieelever p? handels- och administrationsprogrammet respektive ekonomiprogrammet. De t?vlande ?r allts? under utbildning. P? Yrkes SM ?r butikss?ljart?vlingen ett rollspel inf?r en jury d?r den t?vlande f?rbereder sig f?r olika varugrupper och visar upp sina kunskaper i s?lj och service. F?r att t?vla p? Yrkes SM m?ste gymnasieskolan anm?la sitt intresse att vilja delta, h?lla ett eget skol-kval, skicka skolans representant till ett regionalt kval och d?rifr?n utses de t?vlande till Yrkes SM.

    Visual merchandiser riktar sig till yrkesverksamma som har en yrkesh?gskoleutbildning i bagaget. Ans?kan b?rjar med ett yrkesprov, en eller flera experter i omr?det bed?mer yrkesprovet f?r att utse de t?vlande till Yrkes SM.

    I grenen Entrepren?rskap/aff?rsutveckling kr?vs h?gskole- och universitetsniv?. Studenter, eller studenter som nyligen g?tt ut i arbetslivet, anm?ler sitt intresse och f?r b?rja med att g?ra ett case som sedan bed?ms av en jurygrupp.

    Vinnarna i grenarna visual merchandiser och entrepren?rsskap/aff?rsutveckling ing?r i Yrkeslandslaget. Dessa kan t?vla vidare p? internationell niv?.

    Butikss?ljare som t?vlingsgren finns, ?n s? l?nge, bara p? SM-niv?.